Saunování
Účinky saunování


Saunování je ve skutečnosti podpůrná procedura, rozhodně ne vždy a vše vyléčí.
Saunová lázeň jako fyzikální prostředek může jedině přispět k podpoře vlastních obraných sil organismu. Nejvíce se to ukázalo při sezónním výskytu onemocnění horních cest dýchacích virového původu.

Zejména u dětí respiračně oslabených a u astmatiků se projevil příznivý vliv saunování. Zkušenost o poklesu onemocnění virovými chorobami dýchacích cest, jejich lehčím průběhu a snížení počtu komplikací u dospělých, byly již před léty důvodem k zavádění pravidelného saunování do programu ochrany zdraví dětí, zejména v mateřských školách.

Od kdy je saunování vhodné


Finové celému světu ukázali, že saunovat lze od nejútlejšího věku dítěte až do vysokého stáří.
V praxi saunování s malými dětmi se ukázalo, že děti na závěrečném okraji batolícího věku, jsou již natolik pohyblivé a schopny vyjádřit své reakce na neobvyklé prostředí saunové lázně, že nic nebrání tomu, aby se s nimi začalo saunovat. Děti po třetím roce nevyvolávají při saunování už žádné potíže a dá se s nimi přesně komunikovat pokud se týká pocitů v průběhu jejich saunování.
Projekty spolufinancované EU

Začít spoluKeramikaLogopediePlaváníAngličtinaClub Alíček
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
reditelka@pastelka.cz
telefon:
IČO:
70944091