Mate sk kola Pastelka se nach z v klidn sti m stsk ho s dli t .
C lem v ech pracovnic v na M je, aby se tu d ti c tily astn a jejich as
zde str ven byl p jemnou zku enost a zdrojem z klad pro ivot a vzd l v n .

Mate sk kola dopl uje p irozenou v chovu v rodin , pln respektuje v chovn
zam en rodiny a posiluje jej v chovn p soben .

adresa:
Polabiny, Rosick 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
reditelka@pastelka.cz
telefon:
I O:
70944091
Projekty spolufinancovan  EU


-->