Baby club Alíček
Hlavním cílem je vytvořit příjemné prostředí pro hry rodičů s dětmi a plánované činnosti,
dosáhnout přímé spolupráce s rodiči a dětmi a usnadnit dětem proces adaptace při nástupu
do mateřské školy.

Děti přichází do známého prostředí, znají i paní učitelky. Rodiče svou přítomností usnadňují
dětem vstup do neznámého prostředí a zároveň mají možnost nahlédnout, jak probíhá
vzdělávací proces v mateřské škole.

Snažíme se, aby mezi pedagogy a rodiči vládla oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče mají také možnost podílet se na všech připravených činnostech, dle zájmu pomáhat svým dětem např. při výtvarných aktivitách, vstupovat do her a mimo to se mohou účastnit různých akcí, které pořádá naše mateřská škola.

Setkávání s rodiči a dětmi probíhá jak ve vnitřních prostorách mateřské školy,
tak i za příznivého počasí v areálu zahrady.
Projekty spolufinancované EU

Začít spoluSaunováníKeramikaLogopediePlaváníAngličtina
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
reditelka@pastelka.cz
telefon:
IČO:
70944091