Plavání
Výuka plavání probíhá především formou hry, postupně adaptujeme děti na vodní prostředí.

Do výuky zařazujeme cvičení a hry, které odstraňují u dětí strach z vody.

Začít spoluSaunováníKeramikaLogopedieAngličtinaClub Alíček
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
ms-pastelka@volny.cz
telefon:
IČO:
70944091